Trong thời gian chờ ly hôn, chồng tôi nhận cấp dưỡng nuôi con nhưng không đồng ý với đề xuất trích tiền tự động từ tài khoản ngân hàng của anh ấy.

Vợ chồng tôi đang có mâu thuẫn và cùng đồng ý xúc tiến thủ tục ly hôn. Tài sản và việc nuôi con chúng tôi thống nhất không tranh chấp. Từ thời gian này, tôi nhận nuôi con và anh ấy sẽ cấp dưỡng hàng tháng 5 triệu đồng.

Tôi biết tính chồng tôi ham vui và không biết quản lý tiền nên muốn hàng tháng ngân hàng sẽ tự động trích từ tài khoản lương của anh ấy chuyển cho tôi. Tuy nhiên, anh ấy phản đối.

Xin hỏi tôi có quyền yêu cầu ngân hàng làm vậy không?

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *