Cha mẹ tôi có thửa đất 70 m2, muốn chia đôi cho anh em tôi song sổ đỏ giờ thát lạc. Gia đình tôi phải là gì lúc này? (Phạm Hà)

Luật sư tư vấn

Trước hết, cá nhân hoặc hộ gia đình cần thực hiện thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó thực hiện thủ tục tách thửa đất.

Về việc xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Người sử dụng đất sẽ đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất theo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Cụ thể như sau: Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân xã, nơi có đất, về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở UBND, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn….

Hồ sơ để thực hiện thủ tục này gồm có:

– Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian 15 ngày.

– Việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được giải quyết trong khoảng 10 ngày làm việc.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cá nhân, hộ gia đình thực hiện thủ tục xin tách thửa theo quy định của pháp luật. Để tách thửa đất, cần đảm bảo hạn mức diện tích tối thiểu để tách thửa. Hạn mức đất này do UBND cấp tỉnh ở mỗi địa phương sẽ quy định khác nhau. Cá nhân, hộ gia đình sẽ nộp hồ sơ xin tách thửa tại UBND cấp huyện hoặc Văn phòng đăng ký đất đai.

Hồ sơ đề nghị tách thửa gồm có:

– Đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất theo mẫu 11/DK

– Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Hồ sơ đo đạc thửa đất.

– Thời gian thực hiện thủ tục tách thửa trong vòng 15 ngày làm việc.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *