Tháng Sáu 13, 2021

1 foot bằng bao nhiêu m

Nhiều bạn chưa biết cách đổi feet bằng bao nhiêu m. Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết vấn đề này

1 foot bằng bao nhiêu m

Công thức: 1 foot = 0.305 m

Dựa vào công thức trên, ta quy đổi một vài độ dài thường gặp

  • 6 foot = 1.829 m
  • 1.8 foot = 0.549 m
  • 32 foot = 9.754 m
  • 17 foot = 5.182 m
  • 22 foot = 6.706 m
  • 52 foot = 15.85 m
  • 27 foot = 8.23 m