Tháng Sáu 13, 2021

1 inch bằng bao nhiêu cm

Có nhiều bạn không biết 1 inch bằng bao nhiêu cm. Bài viết này sẽ giúp bạn

1 inch = 2.54 cm

Dựa vào công thức trên, ta dễ quy đổi:

1 inch bằng bao nhiêu cm

 • 32 inch = 81.28 cm
 • 55 inch = 139.7 cm
 • 6 inch = 15.24 cm
 • 11 inch = 27.94 cm
 • 40 inch = 101.6 cm
 • 65 inch = 165.1 cm
 • 13 inch = 33.02 cm
 • 43 inch = 109.22 cm
 • 50 inch = 127 cm
 • 12 inch = 30.48 cm
 • 5 inch = 12.7 cm