Tháng Sáu 13, 2021

Giới thiệu

Lời giới thiệu

123hoi là trang web chia sẻ những kiến thức phổ thông giúp học sinh và người tra cứu tiếp cận những kiến thức chuẩn nhất. Mỗi bài viết chia sẻ kiến thức là một sự tìm tòi chắt lọc kĩ trước khi chia sẻ. Các đơn vị kiến thức được team 123hoc sắp xếp một cách khoa học đầy đủ.

Web được lập ra ngày 7 tháng 12 – 2020.

Chúng tôi chia giai đoạn phát triển của web làm 3 mốc

  • Mốc 1: 100 bài đầu chúng tôi sẽ tập trung chia sẻ kiến thức về toán và lý
  • Mốc 2: 1000 bài tiếp theo ngoài biên soạn toán, lý như mốc 1 chúng tôi sẽ mở rộng sang hóa và lý
  • Mốc 3: Duy trì sự phát triển của site, tập trung nội dung hơn nữa để giải quyết các vấn đề của các bạn truy cập tại Việt nam

Trong giai đoạn phát triển sẽ có nhiều vấn đề, nhiều thách thức nên rất mong muốn bạn đọc gửi phản hồi về trang thông tin đã được chúng tôi chia sẻ ở trong bài viết trước.

Cảm ơn!