Tháng Sáu 13, 2021

Công thức lực ma sát trượt lớp 10

Ta biết: Khi vật A trượt trên bề mặt vật B thì tại chỗ tiếp xúc bề mặt sẽ tác dụng lên vật A một lực ma sát trượt làm cản trở chuyển động của A.

Lực ma sát trượt

Biểu thức của lực ma sát trượt là Fmst = μt.N

lực ma sát trượt

Trong đó:

  • Fmst là lực ma sát trượt (N)
  • μt là hệ số ma sát trượt trên bề mặt. Tùy theo bề mặt khác nhau mà hệ số này sẽ khác nhau
  • N là phản lực tác dụng vào vật (N)

Ví dụ: Một chiếc hòm hình chữ nhật nặng 888 N đang chuyển động thẳng đều trên mặt nền nhà. Biết hệ số ma sát trượt giữa hòm với nền nhà là 0,67. Hỏi phải tác dụng lực vào chiếc hòm theo phương ngang có độ lớn bằng bao nhiêu?

Lời giải

Theo đề:

  • F = 888 N
  • μt = 0,67

lực ma sát trượt

Những lực tác dụng vào hòm: \[\overrightarrow N ,\,\] \[\overrightarrow P ,\] \[\overrightarrow {{F_{mst}}} ,\]\[\overrightarrow F \]

Vì vật chuyển động thẳng đều nên gia tốc \[\overrightarrow a = \overrightarrow 0 \]

Khi đó, theo định luật 2 Newton: \[\overrightarrow N + \,\overrightarrow P + \overrightarrow {{F_{mst}}} + \overrightarrow F = \overrightarrow 0 \] (1)

Chiếu 1 lên theo phương chuyển động (phương ngang) thì:

– Fmst + F = 0 <=> F = Fmst = 888 N

Nếu duy trì lực đẩy 888 N sẽ làm cho hòm chuyển động thẳng đều nhưng nếu hòm đang đứng yên mà bạn tác dụng lực có độ lớn 888N thì nó chỉ cân bằng với lực ma sát trượt chứ không làm cho hòm chuyển động được.