Tháng Sáu 13, 2021

Lí tưởng là ngọn đèn chi là đường

Đề bài: Nhà văn Nga Lép Tôn-xtôi nhận định: Lí tưởng là ngọn đèn chi là đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống.

Anh hay chị có suy nghĩ như nào về nhận định đó. Hãy nêu quan điểm cá nhân mình

1. Mở bài

– Lí tưởng là yếu tố quan trọng hàng đầu, quyết định thành công hay thất bại trong cuộc đời của mỗi con người.

– Nhà văn vĩ đại của nước Nga Lép Tôn-xtôi (1828 – 1910) nhận định: Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống.

– Câu nói trên khẳng định tầm quan trọng của lí tưởng trong cuộc sống.

2. Thân bài

* Giải thích câu nói của Lép Tôn-xtôi.

Lí tưởng là gì?

Lí tưởng là mục đích cao nhất, tốt đẹp nhất mà người ta phấn đấu để đạt tới.

Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường…

Lí tưởng giống như ngọn đèn soi sáng trong đêm tối để người đi không làm đường lạc lối. Lí tưởng cao đẹp định hướng cho cuộc sống con người.

Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định.

– Sống không có lí tưởng có nghĩa là sống không xác định được mục đích rõ ràng; không có những suy nghĩ, hành động đúng đắn.

– Không có lí tưởng thì không có lập trường vững vàng và ý chí kiên trì bền bỉ trong cuộc sống. + Không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống.

Cuộc sống ở đây là cuộc sống có ý nghĩa tốt đẹp cho bản thân và xã hội. Hiện tại có thể chưa có nhưng trong tương lai sẽ có.

Nghĩa của cả câu:

– Con người sống phải có lí tưởng. Lí tưởng là những tư tưởng, giá trị tinh thần cao cả, là mục đích tốt đẹp nhất mà người ta phấn đấu để đạt tới, là những khao khát cháy bỏng của một đời người, là kim chỉ nam định hướng cho chúng ta trên con đường xây dựng và phát triển sự nghiệp. Lí tưởng là nguồn cổ vũ, động viên trong tâm hồn, là sức mạnh thôi thúc hành động giúp chúng ta vượt qua khó khăn, thử thách và thất bại để thực hiện bằng được mục đích cao cả đã đặt ra. BI – Lí tưởng và quyết tâm thực hiện lí tưởng giúp con người có cuộc sống tốt đẹp, hữu ích.

– Cuộc sống thiếu lí tưởng tốt đẹp hoặc chạy theo những tham vọng thái quả khiến con người dễ sống buông thả hoặc sa vào lối sống vị kỉ, tầm thường.

– Phân biệt lí tưởng với tham vọng, dục vọng: tham vọng, dục vọng chưa thể coi là lí tưởng vì chưa phải là những giá trị thực sự cao quý, soi sáng cho đời sống tinh thần và hành động của con người.

– Vai trò của lí tưởng đối với lịch sử nhân loại và đối với đời sống cá nhân. – Nêu mối quan hệ lí tưởng chung và lí tưởng riêng của từng cá nhân.

Chứng minh những gương sáng có lí tưởng cao đẹp trong sử sách.

– Phạm Ngũ Lão: Lí tưởng phò vua giúp nước thể hiện qua bài thơ Tỏ lòng (Thuật hoài). Nghĩ tới Vũ hầu (tức Gia Cát Lượng nổi tiếng trung quân), ông tự thấy thẹn vì mình chưa được như vậy. Trần Quốc Tuấn, danh tướng đời Trần coi việc cứu nước cứu dân là lí tưởng, là sự nghiệp lớn nhất của đời mình (Hịch tướng sĩ).

– Lê Lợi, Nguyễn Trãi nếm mật nằm gai suốt mười năm để lãnh đạo nghĩa quân Lam Sơn khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược, quét sạch chúng ra khỏi bờ cõi nước nhà. Lí tưởng mà Nguyễn Trãi theo đuổi suốt cuộc đời là: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, Quận điếu phạt trước lo trừ bạo. Là lòng trung quân ái quốc: Bui có một lòng trung với hiểu, Đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông. Là làm sao cho: Dân giàu đủ – khắp đòi phương.

– Chủ tịch Hồ Chí Minh là gương sáng điển hình về con người có lí tưởng cao đẹp, gắn liền với quyền lợi của Tổ quốc. Lòng yêu nước thiết tha đã dẫn dắt Bác đến với lí tưởng cách mạng là đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành chủ quyền tự do, độc lập cho đất nước. Bác đã cống hiến, hi sinh trọn đời cho lí tưởng cao quý đó.

– Thế hệ trẻ Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ đều sống và chiến đấu theo lí tưởng cách mạng, sẵn sàng hi sinh bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước.

Lễ tưởng thanh niên hiện nay:

– Là thực hiện ước nguyện của Bác Hồ: Đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.

– Xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam thành một quốc gia hiện đại, tiên tiến, sánh vai với các cường quốc năm châu.

– Thanh niên phải ra sức học tập, lao động, làm việc để tạo dựng sự nghiệp cho bản thân và góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh.

– Lí tưởng của từng cá nhân gắn với ước mơ, mục đích sống cao đẹp, phù hợp với lối sống của mọi người.

– Nêu rõ lí tưởng của bản thân và định hướng thực hiện lí tưởng đó. Anh (chị) có lí tưởng gì? Tại sao anh (chị) lại xác định cho mình lí tưởng đó ? Anh (chị) dự định hành động cụ thể như thế nào để thực hiện lí tưởng của mình?

3. Kết bài

Lí tưởng cao đẹp vừa là ngọn đèn soi sáng con đường chúng ta đi, vừa là lẽ sống cho cả dân tộc và đất nước.

– Lí tưởng không chỉ là ước mơ, khát vọng mà còn là hành động thực tiễn để thực hiện mơ ước, khát vọng ấy.

– Nhận định của nhà văn Nga Lép Tôn-xtôi về lí tưởng vừa giàu tính hình tượng vừa sâu xa tính triết lí, mang lại cho chúng ta nhiều bài học nhân sinh bổ ích.